Kainos

Darbų pavadinimasKaina (be PVM)
Mėginio paruošimas1,5
Smėlingų gruntų granuliometrinės sudėties nustatymas sietų metodu su praplovimu10
Gruntų pilnos granuliometrinės sudėties nustatymas kombinuotu (sietų ir pipetės) metodu
Gruntų pilnos granuliometrinės sudėties nustatymas kombinuotu (sietų ir hidrometru) metodu20
Gamtinio arba higroskopinio drėgnio nustatymas3,5
Smėlingų gruntų filtracijos koeficiento nustatymas laboratoriniu būdu12,5
Organinių medžiagų ir pelenų kiekio gruntuose nustatymas išdeginimo metodu5
Bendrojo karbonatų kiekio nustatymas rūgštimi5
Karbonatų kiekio smėlinguose gruntuose nustatymas rūgštimi (pagal frakcijas)
Smėlingų gruntų natūralaus byrėjimo kampo nustatymas
Grunto kietųjų dalelių tankio nustatymas piknometru8
Uolienų bei molingų gruntų gamtinio masės tankio nustatymas parafinavimu8,5
Smėlingų gruntų gamtinio masės tankio nustatymas žiedo metodu6
Molingų nuogulų plastingumo rodiklio (Aterbergo ribų) nustatymas12
Smėlingų gruntų kirpimo bandymų kompleksas60
Molingų gruntų kirpimo bandymų kompleksas70
Grunto kompresinių tyrimų bandymų kompleksas (3 apkrovų pakopos)55
Grunto kompresinių tyrimų bandymų kompleksas (su nukrovimu)70
Grunto kompresinių tyrimų bandymų kompleksas (4 apkrovų pakopos)60
Grunto kompresinių tyrimų bandymų kompleksas (5 apkrovų pakopos)65
Grunto kompresinių tyrimų bandymų kompleksas (6 apkrovų pakopos)70
Uolienų atsparumo gniuždymui (tempimui) bandymų kompleksas
Vienaašio qniuždymo bandymas45
Triašio qniuždymo bandymas75
Nedrenuoto kerpamojo stiprio nustatymas140
Molingų gruntų atsparumo gniuždymui (tempimui) bandymu kompleksas
Proktoro tankio tyrimai50
Mėginių ruošimas kitiems tyrimams1,5
Protokolas10
Ataskaita1,5*n
n-bandynių skaičius