Laboratoriniai tyrimai

UAB „Geoanalizė“ specializuojasi gruntų laboratorinių tyrimų srityje, atlieka gruntų laboratorinius tyrimus inžineriniams geologiniams ir geotechniniams tyrimams bei nemetalinių naudingųjų iškasenų paieškai ir žvalgybai įvertinant medžiagos kokybę.


Daugiau informacijos

Laboratoriniai tyrimai

Įmonė nuo 2020 metų gegužės mėnesio turi Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos leidimą atlikti žemės gelmių tyrimus – inžinerinius geologinius ir geotechninius bei nemetalinių naudingųjų iškasenų ir vertingųjų mineralų paieškai ir žvalgybai.

Taip pat konsultuojame, o jei reikia paimame mėginius ir atliekame laboratorinius grunto bei lauko tyrimus esant sudėtingiems ar neaiškiems atvejams projektuojant ar atliekant žemės darbus, gruntų sutankinimą ar iškilus problemoms dėl pamatų, dalies ar viso statinio stabilumo.

Geoanalizė

Per savo gyvavimo laikotarpį UAB „Geoanalizė“ sugebėjo įsigyti visapusiškiems gruntų laboratoriniams tyrimams reikalingą įrangą ir prietaisus ir dabar gali pasiūlyti beveik visus kasdieniniam darbui reikalingus tyrimus.

Laboratorijoje atliekami šie pagrindiniai tyrimai bei bandymai

Vandens kiekio (natūraliojo drėgnio) nustatymas – LST EN ISO 17892 – 1:2015
Uolienų ir gruntų gamtinio masės tankio nustatymas – LST CEN ISO/TS 17892 – 2:2015.
Dalelių matmenų analizė. Lazerio difrakcijos metodas, ISO 13320:2020
Grunto kompresinio (oedometrinio) spūdumo bandymai – LST CEN ISO/TS 17892-5:2017;
Molinių gruntų plastingumo rodiklių (Aterbergo) ribų nustatymas – LST CEN ISO/TS 17892 – 12:2018.
Nekonsoliduoto nedrenuoto grunto triašio gniuždymo bandymas – LST EN ISO 17892-8:2018
Vandens prisotinto konsoliduoto grunto triašio gniuždymo bandymas LST EN ISO 17892-9:2017
Grunto kerpamojo stiprumo bandymai tiesioginio kirpimo metodu – LST CEN ISO/TS 17892 –10 :2019
Peržiūrėti visus


Kontaktai

Susisiekite