Apie Mus

UAB „Geoanalizė“

2020 metų pradžioje įkurta UAB „Geoanalizė“ specializuojasi gruntų laboratorinių tyrimų srityje, atlieka gruntų laboratorinius tyrimus inžineriniams geologiniams ir geotechniniams tyrimams bei nemetalinių naudingųjų iškasenų paieškai ir žvalgybai įvertinant medžiagos kokybę. Taip pat konsultuojame, o jei reikia paimame mėginius ir atliekame laboratorinius grunto bei lauko tyrimus esant sudėtingiems ar neaiškiems atvejams projektuojant ar atliekant žemės darbus, gruntų sutankinimą ar iškilus problemoms dėl pamatų, dalies ar viso statinio stabilumo.

Veikla

Taip pat konsultuojame, o jei reikia paimame mėginius ir atliekame laboratorinius grunto bei lauko tyrimus esant sudėtingiems ar neaiškiems atvejams projektuojant ar atliekant žemės darbus, gruntų sutankinimą ar iškilus problemoms dėl pamatų, daliesar viso statinio stabilumo.
Įmonė nuo 2020 metų gegužės mėnesio turi Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos leidimą atlikti žemės gelmių tyrimus – inžinerinius geologinius ir geotechninius bei nemetalinių naudingųjų iškasenų ir vertingųjų mineralų paieškai ir žvalgybai.

Kolektyvas

Įmonės kolektyvas – įvairus kaip ir tvirtas gruntas, sudarytas tiek iš jaunų naujoves irperspektyvas mėgstančių darbuotojų, tiek iš didelę patirtį šioje srityje turinčių specialistų ir vadovo.Įmonė savo veiklą planuoja irvykdo vadovaudamasi Lietuvos respublikos standarto LST EN ISO/IEC 17025:2018 „Tyrimų, bandymų ir kalibravimo laboratorijų kompetencijai keliami bendrieji reikalavimai (ISO/IEC 17025:2017)“ reikalavimais. Įmonės tikslas – tapti akredituota laboratorija, turinčią stiprių ir kompetentingų specialistų kolektyvą, kuris sugebėtų spręsti visus klausimus susijusius su geotechninėmis gruntų savybėmis ir inžinerinėmis geologinėmis sąlygomis beitapti šių tyrimų regioniniu centru.

Technika

Per savo gyvavimo laikotarpį UAB „Geoanalizė“ sugebėjo įsigyti visapusiškiems gruntų laboratoriniams tyrimams reikalingą įrangą ir prietaisus ir dabar gali pasiūlyti beveik visus kasdieniniam darbui reikalingus tyrimus.

Laboratorijoje atliekami šie pagrindiniai tyrimai bei bandymai

Vandens kiekio (natūraliojo drėgnio) nustatymas – LST EN ISO 17892 – 1:2015
Uolienų ir gruntų gamtinio masės tankio nustatymas – LST CEN ISO/TS 17892 – 2:2015.
Grunto kietųjų dalelių tankio nustatymas piknometru – LST CEN ISO/TS 17892 – 3:2016;
Smėlingų gruntų granuliometrinė analizė sietų su praplovimu metodu, bei gruntų pilna granuliometrinė analizė kombinuotu (sietų ir lazeriniu) metodais – LST CEN ISO/TS 17892 – 4:2017
Dalelių matmenų analizė. Lazerio difrakcijos metodas, ISO 13320:2020
Grunto kompresinio (oedometrinio) spūdumo bandymai – LST CEN ISO/TS 17892-5:2017;
Smėlingų gruntų laidumo vandeniui sutankintame stovyje nustatymas laboratoriniu būdu- LST CEN ISO/TS 17892 – 11:2019.
Molinių gruntų plastingumo rodiklių (Aterbergo) ribų nustatymas – LST CEN ISO/TS 17892 – 12:2018.
Vienaašio gniuždymo bandymas LST EN ISO 17892-7:2018
Nekonsoliduoto nedrenuoto grunto triašio gniuždymo bandymas – LST EN ISO 17892-8:2018
Vandens prisotinto konsoliduoto grunto triašio gniuždymo bandymas LST EN ISO 17892-9:2017
Grunto kerpamojo stiprumo bandymai tiesioginio kirpimo metodu – LST CEN ISO/TS 17892 –10 :2019
Organinių medžiagų ir pelenų kiekio nustatymas – LST EN 13039:2012.
Durpių ir kitų organinių gruntų drėgmės, pelenų ir organinių medžiagų bandymo metodai – ASTM D2974 – 14
Nesurištieji ir hidrauliškai surišti mišiniai. 2 dalis. Bandymo metodai laboratoriniam atskaitos tankiui ir vandens kiekiui nustatyti. Proktoro tankinimas – LST EN 13286-2:2010
Peržiūrėti kainas